30, Απρίλιος 2020

41 χρόνια παρουσίας στην κατασκευή τεχνικών έργων

ionikiateke.gr

Με ειδίκευση στην κατασκευή τεχνικών έργων η Ιωνική ΑΤΕΚΕ δημιούργησε την ιστοσελίδα της με στόχο την ενίσχυση της online παρουσίας της.