13, Φεβρουάριος 2016

Μία ολοκληρωμένη online παρουσία

aegeanconsulting.gr

Αναλυτική παρουσίαση όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, σε τρεις γλώσσες λόγω της δραστηριοποίησης της στη διεθνή αγορά.

Το εταιρικό website της γνωστής εταιρείας παροχής νομικών και λογιστικών υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας. Το website σχεδιάστηκε με στόχο την αποτύπωση της εταιρικής κουλτούρας των ανθρώπων της Aegean Consulting, με ύφος και δομή που ανταποκρίνεται στο αντικείμενό της.