21, Δεκέμβριος 2020

Design, Production, Surface και τώρα νέα online παρουσία

kanelli.eu

Η εταιρεία Kanelli πρόσφατα ανανέωσε την online παρουσία της, προχωρώντας στη δημιουργία ενός νέου site που θα παρουσίαζε τις ιδιαίτερες συλλογές τεχνητών επιφανειών ξυλείας στην αγορά.