11, Μάιος 2019

Η παράδοση με σύγχρονη παρουσίαση

foresies-paradosi.gr

Παρουσίαση συλλογής παραδοσιακών φορεσιών με δυνατότητα online παραγγελίας. Για το συγκεκριμένο project αναπτύξαμε μία custom διαδικασία μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραγγείλουν όσες παραδοσιακές φορεσιές θέλουν, δίνοντας όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Οι φόρμες παραγγελίας που στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι, μετατρέπονται σε κατάλληλη μορφή Excel με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γίνεται η συλλογή των προϊόντων και η εκτέλεση της παραγγελίας εύκολα και με μικρά περιθώρια λάθους.