13, Φεβρουάριος 2017

Ένα website που μιλάει άλλη γλώσσα

manetaki.gr

Η online παρουσία του εξαιρετικού Κέντρου Ξένων Γλωσσών Μανετάκη στη Βάρη. Μέσα από το website της εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα και οι δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον κάθε καθηγητή ξεχωριστά μέσω μίας εύχρηστης φόρμας επικοινωνίας.