13, Φεβρουάριος 2019

Ένα νέο φωτεινό project μας

messinis-cmc.gr

Το εταιρικό website της Messinis CMC που απασχολείται με την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και φωτισμού.

Η εταιρεία αναλαμβάνει μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους τόσο σε ιδιωτικές εταιρίες όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο website παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες και τα έργα της εταιρείας, χωρισμένα ανά κλάδο ώστε να μπορεί ο επισκέπτης γρήγορα κι εύκολα να εντοπίσει το είδος της εγκατάστασης που τον ενδιαφέρει.