14, Οκτώβριος 2018

Το website της netlink.gr

netlink.gr

Το νέο website μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στο website παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας και δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κατεβάσει εφαρμογές και πολύτιμες πληροφορίες. Στο website περιλαμβάνεται  ένας εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης Σημείων Πώλησης . Για την υλοποίηση του μηχανισμού, έχουμε αναπτύξει custom web services τα οποία επικοινωνούν με τους servers της εταιρείας κι ενημερώνουν αυτόματα τα σημεία πώλησης που αναζητούν οι επισκέπτες.