header-icon header-icon header-icon header-icon header-icon header-icon header-icon header-icon
30, Απρίλιος 2020

Η αξιόπιστη λύση στην προμήθεια βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού υλικού & αυτοματισμού

Η αξιόπιστη λύση στην προμήθεια βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού υλικού & αυτοματισμού
Η αξιόπιστη λύση στην προμήθεια βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού υλικού & αυτοματισμού
Η αξιόπιστη λύση στην προμήθεια βιομηχανικού, ηλεκτρολογικού υλικού & αυτοματισμού

startuptech.gr

Υλοποίηση του νέου e-commerce περιβάλλοντος με χρήση Prestashop και διασύνδεση με το ERP της εταιρείας. Ένα εργαλείο στα χέρια των B2B αλλά και B2C πελατών της εταιρείας.

ESPA