Αναβάθμιση (Update)

Κάθε website ή e-shop είναι κατασκευασμένο με χρήση κάποιας πλατφόρμας CMS (WordPress, Prestashop, Magento κτλ.). Για την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών χρησιμοποιούνται πρόσθετα κομμάτια λογισμικού τα οποία ονομάζονται modules ή plugin. Καθώς η τεχνολογία προχωρά, οι κατασκευαστές της εκάστοτες πλατφόρμας και των modules βγάζουν νέες εκδόσεις οι οποίες είτε προσθέτουν είτε βελτιώνουν λειτουργίες ή καλύπτουν ενδεχόμενα κενά ασφαλείας.

Ο όρος Αναβάθμιση (Update στα Αγγλικά) περιγράφει την εγκατάσταση των τελευταίων εκδόσεων της πλατφόρμας και των επιμέρους modules που χρησιμοποιεί ένα website ή ένα e-shop.

Send us a brief
Tell us about your project in any way that suits you and we will contact you soon.