1.Εισαγωγή

Οι κάτωθι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν κατά τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία AFTERNET MON. IKE (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και των χρηστών/κατόχων/πελατών (στο εξής ΠΕΛΑΤΗΣ) των υπηρεσιών. Η έναρξη παροχής υπηρεσιών ξεκινά από την αποδοχή προσφοράς και την εξόφληση από τον ΠΕΛΑΤΗ του παραστατικού πώλησης που εκδίδει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε αναλυτικά τους παρακάτω Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας. Η χρήση των υπηρεσιών μας σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση εναντίωσης έστω και σε έναν όρο της παρούσης, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε χρήση των υπηρεσιών μας.

2.Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Web Hosting)

2.1 Γενικοί όροι

Με τον όρο ιστοσελίδα ή website (στο εξής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) , εννοούμε τον διαδικτυακό τόπο του ΠΕΛΑΤΗ, τον οποίον μπορεί να έχει κατασκευάσει ο ίδιος, άλλος πάροχος ή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με τον όρο server ή διακομιστής , εννοούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τη συστοιχία ηλεκτρονικών υπολογιστών στον οποίο βρίσκονται αποθηκευμένες οι ιστοσελίδες του ΠΕΛΑΤΗ. Ο server αυτός βρίσκεται σε ειδικά data center στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ώρο ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του πελάτη.

Με τον όρο φιλοξενία ιστοσελίδας, εννοούμε την αποθήκευση σε συγκεκριμένο χώρο του server της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του ΠΕΛΑΤΗ και την παροχή συναφών υπηρεσιών (π.χ. δυνατότητα αποστολής emails, βάσεις δεδομένων, εργαλεία ανάπτυξης)

2.2 Shared Hosting

Shared Hosting ονομάζεται η υπηρεσία κατά την οποία η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΠΕΛΑΤΗ φιλοξενείται σε έναν server μαζί με δεκάδες ιστοσελίδες άλλων πελατών. Οι ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στον ίδιο server μοιράζονται όλους τους πόρους (μνήμη, σκληρό δίσκο, επεξεργαστή κτλ.) από κοινού.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιας ιστοσελίδας είναι πιθανό να προκληθεί δυσλειτουργία συνολικά στον server κι επομένως στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του πελάτη.

2.3 VPS/Dedicated Hosting

VPS ή Dedicated Hosting ονομάζεται η υπηρεσία κατά την οποία η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΠΕΛΑΤΗ φιλοξενείται μόνη της σε ένα server (σε όλο ή σε συγκεκριμένο δεσμευμένο κομμάτι του). Στην περίπτωση αυτή η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ χρησιμοποιεί συγκεκριμένους πόρους (μνήμη, σκληρό δίσκο, επεξεργαστή κτλ.) του server.

2.4 Τεχνική υποστήριξη φιλοξενίας ιστοσελίδων

Με τον όρο Τεχνική Υποστήριξη Φιλοξενίας ιστοσελίδας, εννοούμε οποιαδήποτε βοήθεια ή τεχνική παρέμβαση αφορά την παρεχόμενη υπηρεσία, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή μη αναμενόμενης λειτουργίας. Η Τεχνική Υποστήριξη Φιλοξενίας Ιστοσελίδων σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει βοήθεια ή τεχνικές επεμβάσεις σε ιστοσελίδες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητές συσκευές ή πρόγραμμα λογισμικού του ΠΕΛΑΤΗ.

2.5 Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

Κάθε πακέτο shared ή VPS hosting ενδέχεται να περιλαμβάνει υπηρεσία παροχής εταιρικού email. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) με κατάληξη το domain που είναι ενεργό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία π.χ. @afternet.gr .

Με τον όρο Τεχνική Υποστήριξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας εννοούμε την παροχή βοήθειας ή τεχνικών παρεμβάσεων για θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσία και όχι με οποιοδήποτε άλλη συσκευή ή λογισμικό του πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αναλάβει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή τεχνική υποστήριξη υπολογιστών, κινητών συσκευών ή εφαρμογών του πελάτη που σχετίζονται με την αποστολή και λήψη email.

Σε περιπτώσεις που ο ΠΕΛΑΤΗΣ αδυνατεί να επιλύσει κάποιο πρόβλημα ο ίδιος ή κάποιος άλλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανάλογα την πολυπλοκότητα του προβλήματος και τον φόρτο εργασίας τη δεδομένη χρονική στιγμή,  ενδέχεται να αναλάβει να διερευνήσει και να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με κόστος 50 €/ώρα + ΦΠΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για άμεση επίλυση του προβλήματος ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται για το αποτέλεσμα των εργασιών.

3.Domain names

3.1 Γενικοί όροι

Η αρμόδια Αρχή για την εκχώρηση και τη διαχείριση των Ονομάτων Χώρου .gr και .ελ., είναι η  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) , η οποία έχει αναθέσει το συγκεκριμένο ρόλο στο Μητρώο Ονομάτων Internet του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) .

Από το 2004, οι κατοχυρώσεις domain με κατάληξη .gr γίνονται μόνο μέσω εταιρειών  που είναι πιστοποιημένες από την ΕΕΤΤ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας έχει λάβει πιστοποίηση  με αριθμό μητρώου πρωτοκόλλου 24454/15-05-09.

3.2 Κανονισμοί

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τον κανονισμό για τα domain names με κατάληξη .gr που υπάρχει εδώ . Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση http://www.eett.gr/ .

3.3 Υποχρεώσεις πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να κατοχυρώνει domain names με στοιχεία, για  τα οποία έχει το δικαίωμα ή είναι νόμιμος εκπρόσωπος εάν πρόκειται για επιχείρηση.

3.4 Διαχείριση domain

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να διαχειριστεί τα domains του μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στην ενότητα Περιοχή Πελατών που βρίσκεται εδώ https://crm.afternet.gr/. O ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός σε οποιαδήποτε επέμβαση πραγματοποιήσει σε ένα domain name διότι τυχόν λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της ιστοσελίδας ή των εταιρικών του email.

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Domain παρέχονται με χρήση αυτόματης επικοινωνίας της Περιοχής Πελατών με το Μητρώο Ονομάτων ΙΤΕ . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που διακοπεί προσωρινά η επικοινωνία με το Μητρώο για τεχνικούς λόγους που ξεφεύγουν από την αρμοδιότητά της.

3.5 Μεταφορά domain

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα εφόσον δεν υφίσταται κάποια οικονομική οφειλή προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ζητήσει τη μεταφορά του domain του σε άλλο καταχωρητή. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί τον Κωδικό Εξουσιοδότησης για το ή τα domain name που θέλει να μεταφέρει. Ο κωδικός εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμος μέσα στην Περιοχή Πελατών και ειδικότερα στην περιοχή Διαχείρισης domain που περιγράφηκε παραπάνω. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει να σταλεί ο Κωδικός Εξουσιοδότησης αυτόματα στο email επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την αρχική κατοχύρωση ή εναλλακτικά να ζητήσει από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να του τον αποστείλουν. Όλα τα αιτήματα για αποστολή κωδικών εξουσιοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται στο [email protected] και θα  εξυπηρετούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 10:00-18:00.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποστείλει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την καταχώρηση του domain name (δηλαδή του ιδιοκτήτη του domain) και σε καμία περίπτωση στην διεύθυνση που αποστέλλει την αίτηση.

4.Τεχνική Υποστήριξη ιστοσελίδων

4.1 Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να προσφέρει προς τον ΠΕΛΑΤΗ  υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, για χρονικό διάστημα που συμφωνείται μεταξύ τους.

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει:

  • Την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών ή προβλημάτων που θα προκύψουν στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και θα βασίζονται σε σφάλματα κατασκευής (“bugs”).
  • Την επίλυση από εξειδικευμένους τεχνικούς των αποριών για την αντιμετώπιση δυσκολιών που ενδεχομένως εμφανισθούν στους διαχειριστές της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
  • Παρακολούθηση (monitoring) της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης.
  • Την προληπτική συντήρηση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ κάθε εφτά (7) ημέρες , σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνούνται μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η προληπτική συντήρηση θα συνίσταται στον γενικό έλεγχο της εμφάνισης της ιστοσελίδας, στην συντήρηση της βάσης δεδομένων και σε λοιπές τυχόν ρυθμίσεις στο λογισμικό του web server στον οποίο φιλοξενείται η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες.  Η συντήρηση της ιστοσελίδας θα γίνεται με όλους τους τεχνικούς κανόνες από εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εντός των ωρών εργασίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9 π.μ – 6 μ.μ.  Κατά την διάρκεια συντήρησης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ , ενδέχεται να διακόπτεται η λειτουργία της για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πάντα κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τους διαχειριστές της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
  • οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

4.2 Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει να τηρεί όλες τις οδηγίες που έχει λάβει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την σωστή καταχώρηση περιεχομένου στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Επίσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν στην διαχείρισης της ιστοσελίδας, με την παροχή δικαιωμάτων μόνο σε εξουσιοδοτημένους εκπαιδευμένους χρήστες.

4.3 Καθήκον εχεμύθειας

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΠΕΛΑΤΗ κ.ά.

4.4 Αναγγελία Αιτημάτων Υποστήριξης

Όλα τα Αιτήματα Υποστήριξης αποστέλλονται από τον ΠΕΛΑΤΗ αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση (e-mail)  [email protected]. Αιτήματα που αποστέλλονται σε άλλη διεύθυνση email, μέσω SMS, Viber, Facebook Messenger κτλ. δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση η τηλεφωνική αναγγελία βλάβης ή αιτήματος για υποστήριξη. Ακόμα κι αν προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να στείλει αναλυτικά το αίτημα του στην διεύθυνση email που προαναφέρθηκε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η λήψη της γραπτής αναγγελίας βλάβης , για λόγους που οφείλονται σε τρίτους (εταιρεία παροχής σταθερής τηλεφωνίας , φορέας παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο κτλ.).

Αιτήματα υποστήριξης που παραλαμβάνονται μετά τις 6 μ.μ. θα εξετάζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4.5 Χρόνος απόκρισης στα Αιτήματα Υποστήριξης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός του χρονικού ορίου που έχει συμφωνηθεί με τον ΠΕΛΑΤΗ σε αιτήματα τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης προβλημάτων και βλαβών του ΠΕΛΑΤΗ.

Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ενεργό συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης ή άλλη ειδική συμφωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται από την συμφωνία αυτή.

Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει ενεργό συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.  Ο χρόνος απόκρισης εξαρτάται από το φόρτο εργασίας τη χρονική στιγμή που θα παραλειφθεί το αίτημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.

4.6 Εξαιρέσεις βλαβών  και Αποποίηση Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ εάν αυτός χρησιμοποιεί λογισμικό μη συμβατό με αυτό που απαιτείται για την συντήρηση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, όπως : παράνομα προγράμματα λογισμικού, Ιστοσελίδες με μη ασφαλές περιεχόμενο , αλλαγή και απώλεια συνθηματικών (password).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των ενημερωτικών email (newsletter) που ενδέχεται να αποστέλλει  ο ΠΕΛΑΤΗΣ σε λίστες παραληπτών, εάν αυτά δεν τηρούν τους κανονισμούς περί ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημιές  που προκαλούνται στον ΠΕΛΑΤΗ  ή στους παραλήπτες των ενημερωτικών email που ενδέχεται να αποστείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ , εάν αυτά περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει να τηρεί τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί σε εμφανές σημείο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις υποκλοπής δεδομένων πιστωτικών καρτών, τα οποία ενδέχεται να καταχωρούνται μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ για την εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και των επισκεπτών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Εξαιρούνται από την παρούσα σύμβαση και ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημιές  που προκαλούνται στον ΠΕΛΑΤΗ  για  βλάβες οφειλόμενες σε κακή ή μη συνήθη χρήση . Βλάβες οφειλόμενες σε μη συνήθη χρήση θεωρούνται: βανδαλισμός, καταστροφή, πυρκαγιά, θεομηνία, πτώση αντικειμένων, βίαιος χειρισμός, δολιοφθορά, αυταπόδεικτη υπέρταση του ρεύματος, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε περίπτωση βλάβης, προβλήματα λόγω ανωμαλιών στις γραμμές επικοινωνίας και στην παροχή ρεύματος.

5.Οικονομικά Θέματα

5.1 Αυτόματες ειδοποιήσεις πελατών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος αποστέλλει ενημερωτικές ειδοποιήσεις μέσω email στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την εγγραφή του. Τα emails αυτά αφορούν συνδρομές σε υπηρεσίες που πρόκειται να λήξουν και αποστέλλονται συνήθως τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει για τυχόν αλλαγές στο email επικοινωνίας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις λήξεως συνδρομής, domain ή άλλης υπηρεσίας για τις οποίες έχει παραδοθεί ενημερωτική ειδοποίηση σε email που ο πελάτης δε χρησιμοποιεί πλέον και για το οποίο δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5.2 Πληρωμή Υπηρεσιών  και Ανανέωση συνδρομών

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να εξοφλεί τις συνδρομές του το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη τους, όπως αυτές αναφέρονται στην αυτοματοποιημένη ενημέρωση που έχει λάβει τριάντα (30 ημέρες) πριν.

Οι διαθέσιμοι  τρόποι πληρωμής και οι λογαριασμοί τραπέζης αναγράφονται πάνω στην ειδοποίηση. Ιδιαίτερα για πληρωμές μέσω τραπέζης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να αναγράφει στην αιτιολογία της πληρωμής τον αριθμό ειδοποίησης, τιμολογίου, την επωνυμία ή το ΑΦΜ του. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκαίρως για πληρωμές που πραγματοποιεί, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected] . Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να μην είναι σε θέση να διασταυρώσει την πληρωμή του ΠΕΛΑΤΗ, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή συνδρομής.

5.3 Καθυστερήσεις πληρωμής

Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία λήξης συνδρομής και δεν έχει γίνει πληρωμή και ανανέωση, η συνδρομή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.  Στις περιπτώσεις αυτές ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει έως τρεις (3) αυτόματες ειδοποιήσεις περί καθυστερημένης οφειλής και οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα, ενημερώνοντας την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν επιθυμεί την ανανέωση της συνδρομής.

Εφόσον παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες ληξιπρόθεσμης οφειλής, κι αφού έχουν αποσταλεί οι τρεις (3) αυτόματες ειδοποιήσεις περί καθυστερημένης οφειλής, η υπηρεσία διακόπτεται αυτόματα.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων, σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης πληρωμής των συμφωνημένων ποσών από την ΠΕΛΑΤΗ, συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα καθυστέρησης ως προς την παροχή των υπηρεσιών της αντίστοιχα για ίσο χρόνο όση η καθυστέρηση πληρωμής.

5.4 Οριστική λήξη Υπηρεσιών φιλοξενίας

Εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες καθυστερημένης οφειλής σε συνδρομή Υπηρεσίας Φιλοξενίας ιστοσελίδων, η υπηρεσία διακόπτεται οριστικά και όλα τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ διαγράφονται από τον server.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων στην ιστοσελίδα ή στα εταιρικά emails του πελάτη και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά προκαλέσει αυτό στον ΠΕΛΑΤΗ.

5.5 Τιμολόγηση κι αποστολή παραστατικών

Για οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ, λαμβάνει το αντίστοιχο παραστατικό αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email. Το παραστατικό αποστέλλεται ως συνημμένο σε μορφή .pdf με σαφείς οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης και εκτύπωσης του.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποστέλλει παραστατικά σε φυσική μορφή (χαρτί) μέσω ταχυδρομείου.

Όλα τα παραστατικά αποστέλλονται αυτόματα στο email επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την εγγραφή του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να αποστέλλονται σε διαφορετική διεύθυνση τα παραστατικά, στέλνονται σχετικό μήνυμα μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

5.6 Τραπεζικοί λογαριασμοί

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς για πληρωμές που αφορούν ανανέωση συνδρομών ή υπηρεσιών που του παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ΠΕΛΑΤΗ και πρέπει να υπολογίζονται στο ποσό μεταφοράς.

EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού : 0026.0454.68.0200072752

IBAN : GR2502604540000680200072752

SWIFT CODE (BIC): ERBKGRAA

ALPHA BANK

Αριθμός λογαριασμού : 993.00.2320002357

IBAN : GR2301409930993002320002357

SWIFT CODE (BIC): CRBAGRAAXXX

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός λογαριασμού : 5193-075524-537

IBAN : GR1201721930005193075524537

SWIFT CODE (BIC): PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμός λογαριασμού : 13900500912

IBAN : GR2801101390000013900500912

SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

6. Νομικοί όροι

Οποιαδήποτε διαφορά δημιουργείται μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ και αφορά τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών, διέπετε από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και εφ’ όσον δεν διευθετηθεί, υπάγεται στην αρμοδιότητα των εν Αθήναι Δικαστηρίων.

Οι Όροι Χρήσης Υπηρεσιών αν απαιτηθεί μπορεί να αναθεωρούνται και να τροποποιούνται εγγράφως. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει άμεσα τον ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση αντίρρησης με έστω κι έναν νέο όρο που ενδεχομένως δε συμφωνεί. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημέρων , σημαίνει ότι αποδέχεται αυτόματα τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας, λόγω ανωτέρας βίας ή κοινωνικών αναταραχών.