Περιβάλλον Διαχείρισης

Με τον όρο Περιβάλλον Διαχείρισης, Σύστημα Διαχείρισης ή Διαχειριστικό, περιγράφεται η περιοχή του CMS μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση του περιεχομένου ενός website ή ενός e-shop. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες – συνήθως ονομάζονται διαχειριστές – οι οποίοι οργανώνονται σε διάφορα επίπεδα ασφάλειας.

Το Περιβάλλον Διαχείρισης είναι το σημείο όπου συνδέονται οι διαχειριστές όταν θέλουν να ανεβάσουν μία νέα σελίδα, ένα νέο προϊόν, ένα νέο διαφημιστικό banner, να δουν και να επεξεργαστούν παραγγελίες, να προσθέσουν ένα άρθρο στο blog καθώς και να διαχειριστούν οποιοδήποτε άλλο σημείο περιεχομένου υπάρχει στο website τους.

Send us a brief
Tell us about your project in any way that suits you and we will contact you soon.