23, Jan 2024

Τι ισχύει σχετικά με την εμφάνιση εκπτώσεων στα e-shops

Τι ισχύει σχετικά με την εμφάνιση εκπτώσεων στα e-shops

Τον Απρίλιο του 2023 δημοσιεύθηκε ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής, τον οποίον κάποιοι τον έχουν υιοθετήσει, κάποιοι δεν γνωρίζουν καν τις προεκτάσεις του. Επί της ουσίας,  πρόκειται για ένα οδηγό που καθορίζει τον τρόπο που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επικοινωνούν τις εκπτώσεις, μειώσεις τιμών, προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες.

Ο βασικός στόχος του Κώδικα είναι η αποτύπωση του πραγματικού οφέλους του καταναλωτή από τις εκπτώσεις που ανακοινώνει ο έμπορος, η αποφυγή εν ολίγοις παραπλανητικών εκπτώσεων. Σε περιόδους εκπτώσεων – ιδιαίτερα της Black Friday – κάποιοι έμποροι ανακοίνωναν πολύ μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και θεωρούνταν παραπλανητικά. Η παραπλάνηση εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι έμποροι ανακοίνωναν πολύ υψηλές αρχικές τιμές λίγες μέρες πριν τις εκπτώσεις, ώστε να φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσοστό έκπτωσης που έκαναν και κατ’ επέκταση το όφελος του καταναλωτή.

Τι ισχύει με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών

Ο Κώδικας καθορίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής,  ως αρχική τιμή του προϊόντος (πριν την έκπτωση) , θα πρέπει να εμφανίζεται  η  χαμηλότερη που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι λιγότερου των τριάντα (30) ημερών.

Ανακοίνωση μείωσης τιμής προϊόντος εννοείται η παρακάτω μορφή παρουσίασης : 

 • Ποσοστό π.χ. “20 % έκπτωση”
 • Συγκεκριμένο ποσό π.χ. “ 20 € έκπτωση”
 • Εμφάνιση διεγραμμένης αρχικής τιμής και προβολή τιμής μετά από έκπτωση
 • Ανακοινώσεις, badges και ενδείξεις όπως “εκπτωτική τιμή”, “προϊόν σε προσφορά” κτλ.

Δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αυτές τα εξής:

 • Προσφορές τύπου 1 + 1 δώρο
 • Ανακοινώσεις περί χαμηλότερης τιμής (π.χ. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό), οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ή υπονοούν μείωση τιμής ή έκπτωση
 • Προγράμματα επιβράβευσης (loyalty)

Ποιες είναι οι κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης

Εάν αμφισβητηθεί μία εμπορική πρακτική, οι αρμόδιες αρχές θα ζητήσουν καταρχήν μία σειρά αποδείξεων όπως (ενδεικτικά) : αποδεικτικά στοιχεία για τον τρόπο που κοινοποιούνται οι εκπτώσεις στους καταναλωτές, όρους και προϋποθέσεις που είναι αναρτημένοι στο e-shop, αποδεικτικά στοιχεία για το απόθεμα και την διαθεσιμότητα των προϊόντων κατά την περίοδο των προσφορών. Επίσης, αναφέρεται ότι θα ήταν χρήσιμο να τηρείται αρχείο ακόμα και για τις πωλήσεις που έγιναν μέσω προωθητικών ενεργειών και μη .

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 € έως 1.500.000 €, ενώ εάν έχουν διαπιστωθεί πολλαπλές παραβάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια για παρόμοιους λόγους (βάσει αυτού ή σχετικού νόμου), το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και 3.000.000 €.

Τι προτείνουμε

Για να συμμορφωθούν τα e-shops με τον Κώδικα αυτό, θα πρέπει να τηρούν τα εξής :

 1. Να εμφανίζουν διεγραμμένη την αρχική τιμή του προϊόντος και να δείχνουν την τελική τιμή αγοράς.
 2. Να υπάρχει αναφορά “Χαμηλότερη τιμή αγοράς τελευταίων τριάντα ημερών x €”, όταν αναφέρεται ποσοστό έκπτωσης, καθώς πληροφορία περί της εξέλιξης της τιμής τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες.
 3. Να αποφύγουν γενικά πρακτικές που πιθανόν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση του καταναλωτή.

Για το θέμα αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα module για Prestashop το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα e-shops.  To module αυτό κρατάει ιστορικό διακύμανσης τιμής και εμφανίζει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα στη σελίδα του προϊόντος :

 

   

Σας προτείνουμε:

 1. Την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού του module, μέσω του οποίου θα είστε καλυμμένοι τεχνικά σε περίπτωση διένεξης. Την ίδια λύση έχουν ακολουθήσει μεγάλα e-shops στην αγορά.
 2. Την πλήρη αναθεώρηση και επικαιροποίηση του κειμένου των όρων και προϋποθέσεων το οποίο αποδέχονται οι καταναλωτές πριν την αγορά τους. Μπορούμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία αυτή μέσω συνεργατών μας (εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο).

Πατήστε εδώ για να δείτε όλο το επίσημο κείμενο του Κώδικα

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για περισσότερες λεπτομέρειες

Send us a brief
Tell us about your project in any way that suits you and we will contact you soon.