Πρόσβαση για ΑΜΕΑ (Accessibility)

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει όλα εκείνα τα εργαλεία που διευκολύνουν την πλοήγηση σε ένα website ή ένα e-shop ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, η λειτουργία αυτή είναι προαπαιτούμενο σχεδόν σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν κυκλοφορήσει έως σήμερα και επιδοτούν κατασκευή ιστοσελίδων.

Αν και η προσβασιμότητα στον πυρήνα της δεν επιβάλλεται από το νόμο, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους όπως ετικέτες alt εικόνας, σαφή και συνοπτική γλώσσα και μεταγραφές ήχου για να επιτύχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα για έναν ιστότοπο.

 

Send us a brief
Tell us about your project in any way that suits you and we will contact you soon.