ΣΕΔΕ

Ο Σ.Ε.Δ.Ε. (“Σύνδεσμος Εταιριών Διαδικτύου Ελλάδας”) είναι ένα πρόσφατο συλλογικό όργανο, που μέλη του είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του web development και του digital marketing.

Θα σας συνιστούσαμε να ρωτήσετε τις εταιρείες που πρόκειται να αναλάβουν την κατασκευή του website ή του e-shop σας, εάν είναι μέλη του Σ.Ε.Δ.Ε. και πως συμμετέχουν στις εργασίες του. Η Afternet είναι εκ των ιδρυτικών μελών του συνδέσμου.

Send us a brief
Tell us about your project in any way that suits you and we will contact you soon.