Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ 2022

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ
Voucher για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αναβαθμίστε ψηφιακά την επιχείρησή σας

Επιδότηση 90%

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος
«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να :

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Με μία ματιά

 • 90 % επιδότηση
 • Από 900 € έως 18.000 €
 • Επιδότηση με βάση τον αριθμό των εργαζομένων
 • Επιδότηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αιτήσεις από 22/6/2022
 • Απλές διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης:

Κατηγορία 1 > Έως 10 εργαζόμενοι

Κατηγορία 2 > Έως 25 εργαζόμενοι

Κατηγορία 3 > Έως 40 εργαζόμενοι

Κατηγορία 4 > Έως 250 εργαζόμενοι

Ο ακριβής αριθμός εργαζομένων υπολογίζεται με βάση τις  ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Οι ΕΜΕ είναι Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Ρωτήστε τον λογιστή σας για τον ακριβή αριθμό ΕΜΕ.

Δείτε τι ύψους voucher δικαιούται η επιχείρησή σας

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€ .   Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση.


Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση το προσωπικό που απασχολεί.

Κατηγορία 1

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 1.000 €
Αξία voucher: 900 €

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000 €
Αξία voucher: 1.800 €

Κατηγορία 2

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 4.000 €
Αξία voucher: 3.600 €

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000 €
Αξία voucher: 5.400 €

Κατηγορία 3

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 10.000 €
Αξία voucher: 9.000 €

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000 €
Αξία voucher: 10.800 €

Κατηγορία 4

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 15.000 €
Αξία voucher: 13.500 €

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) : 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000 €
Αξία voucher: 18.000 €

Δείτε ένα παράδειγμα πατώντας εδώ

Για να γίνει απλός και κατανοητός ο τρόπος που υλοποίησης σας δίνουμε ένα παράδειγμα:

 • Έστω ότι η επιχείρησή σας δικαιούται voucher 900 €.
 • Σας παρέχουμε υπηρεσίες τις οποίες και σας τιμολογούμε 1000 € + ΦΠΑ 240 €.
 • Μας καταβάλετε 100 € + 240 € (το ΦΠΑ των 1.000 €) , σύνολο 340 €.
 • Μας παραδίδετε το voucher των 900 € και το εισπράττουμε από το πρόγραμμα, φτάνοντας έτσι το σύνολο των 1.000 € καθαρής αξίας.

Η διαδικασία είναι απλή, ξεκινήστε τώρα πατώντας εδώ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και κάποιος υπεύθυνος από το Τμήμα Πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία.

 Afternet 

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 317
17342 Άγιος Δημήτριος, Αθήνα

Τ 210.9951416 E sales@afternet.gr